Plush Mini Staircase (White/Tan) - The Dog Ramp Co.